Minikassetten är ej sammankopplingsbar med övriga kassetter.