Grundläggning

Återfyllning (som packas väl) får utföras med urschaktade ej tjälfarliga massor om ej annat anges på ritning.

 

Montage

  1. Bottenplattan utläggs, inmäts och avvägs, viktigt att ö.k.bottenplatta ligger något under erfordlig plushöjd.
  2. Grundbultar inskruvas 30-50 mm i bottenplattan.
  3. Plint eller plintelement monteras.
    Fogar tätas med bruk.
  4. Plint och bultar kontrollmäts i vertikal- och planläge.
  5. Bruk ifylls runt grundbultar (vissa fundament utförs även med sandfyllning där så anges på ritning).

Om schaktbottens bärighet understiger 20-25 kN/m2 utförs grundläggningen på pålplatta och pålar. Denna konstruktion utförs som särskild beräkning från fall till fall.