Produkt ENERGYCON

Produkt Energycon konstruerar, tillverkar och levererar prefabricerade betongkonstruktioner för kraftindustrin.

Offert lämmnas på alla typer av fundament, även stålstativ kan ingå samt även hela byggnader.

Produkt Energycon ingår i Veidekke Prefab AB