Våra flexibla transformatorfundament av betongkassetter med släckbädd och oljetråg har av våra kunder blivit mycket uppskattade, såväl tekniskt som ekonomiskt.

Se även montagebeskrivning.