Transformatorfundamentet byggs upp av prefabricerade betongkassetter.

L = 3300 mm resp 3600 mm
B = 1200 mm
H = 680 mm

Kassetten rymmer 1600 liter respektive 1800 liter.
Vikt 2500 kg respektive 2700 kg per kassett.

Varje kassett är täckt med löstagbart släckgaller av betong. För vätskefördelningen mellan kassetterna finns på kassetternas fyra sidor hål med gummitätringar. På plats kopplas kassetterna samman med ett eller flera rör(D=110) till bredvidliggande kassetter. De hål som ej nyttjas för sammanbindning pluggas med ändpropp(D=110)

För speciellt tunga transformatorer levereras specialkassetter med en invändig stödvägg.
Transformatorns yttermått och oljevolym bestämmer antal kassetter.
Montering sker från lastbil med specialkran direkt på iordningställd grusbädd.