Skärmväggar för transformator

Skärmväggar av prefabricerade betongelement är avsedda att tjäna som skydd för transformatorn (stenkastning, sabotage, yttre brand mm) och som skydd för omgivningen (transformatorbuller, oljebrand mm).

Väggen byggs upp av 500 mm höga betongsättar. Dessa monteras i varmförzinkade pelare som placerats på prefabricerade fundament.

Skärmväggarna kan levereras som en enkel vägg eller mellan två transformatorer helt eller delvis omslutande en eller flera transformatorer. Se bilden.