Att klättra över ett normenligt taggtrådsstängsel är svårt men att gräva sig under kan -tyvärr – nästan vem som helst göra.

Balken monteras på insidan av stängselfundamentet i ett 25 cm djupt dike. Eventuella kablar och jordlinor kan dras genom hålen.

Varje sektion har en längd av 2000 mm alternativt 1000 mm. Höjden är 300 mm.

Totalvikt 70 kg respektive 35 kg.