Stativfundamentet är avsett för ställverksapparater och passar för de flesta ställverksstativ från 20 till 200 kV. Fundamentet används även för att bära upp skärmväggar.

Fundamentet levereras i två delar, bottenplatta och fundamentplint. Monteringen är enkel. På ett avvägt underlag sammanfogas delarna med 4 grundbultar M24 – M30 och expanderbruk alternativt vanligt betongbruk.

Fundamentets ringa höjd gör att schaktdjupet blir minimalt. Fundamentet är användbart i alla jordarter. Vid tjälfarlig jord rekommenderas markisolerskivor eller motsvarande. För berggrundläggning finns ett enkelt specialfundament.

Fundamenten är dimensionerade för en belastning upp till 40 kNm.

Totalvikt 1330 kg.